de eredienst

Tot voor kort organiseerden we erediensten op verschillende plekken in Nederland. In deze erediensten boden we een plek waar je in een beschermde omgeving een spirituele reis kunt maken. Een reis naar diepere lagen van jezelf, van de wereld en van de kosmos. Onze boodschap is een boodschap van Harmonie, Liefde, Waarheid, Gerechtigheid en Verbondenheid met de natuur en de hele schepping.

Op 28 feb jl. is er helaas een uitspraak van de rechter geweest die het niet meer toestaa om erediensten te houden in Nederland. Er mag geen Daime meer geïmporteerd worden en de kerk mag geen Daime meer schenken.

We houden ons aan de wet, en zijn daarom genoodzaakt ons werk neer te leggen.

Wie in de toekomst Daime wil drinken in een setting zoals bij ons bekend kan naar onze  tuin in Brazilie. De evenementen die daar gaan plaatsvinden zullen binnenkort op onze website staan.

In Nederland organiseren we nog wel diensten waarin we gezamenlijk de hymnes zullen zingen. Er zal tijdens deze diensten geen Daime worden gedronken.

Hieronder volgt een omschrijving van de eredienst zoals je die voorheen in Nederland, maar nu alleen in Brazilië kunt bijwonen.

De eredienstwebsite-3
Het drinken van het sacrament kan je niet los zien van de eredienst. Tijdens de ceremonie wordt live
muziek gemaakt en zingen we hymnen. Deze hymnen begeleiden je tijdens je ‘reis’ en bieden houvast en begeleiding. Alle deelnemers nemen plaats in een kring en zingen mee. Samen maken we de ceremonie.

In totaal duurt de ceremonie zo’n 4 tot 6 uur waarbij op 2 of 3 momenten de thee wordt gedronken. Er zijn altijd mensen aanwezig met veel ervaring met het werk van Santo Daime. Zij geven begeleiding waar dat nodig is.

De sfeer is positief, liefdevol en warm. Na afloop is er ruime gelegenheid om bij te komen, na te praten en wat te eten. 

Intentie
Gedachten zijn krachten. Het helpt om vooraf na te denken over een intentie voor de ceremonie. We vragen iedere deelnemer om zijn of haar intentie of vraag op een papiertje te schrijven.

Voorbereiding
Het drinken van de thee is niet schadelijk of verslavend maar wel een intense, prachtige en vaak ook confronterende ervaring. Het is goed om te weten waar je aan begint. Santo Daime is geen recreatief middel. Het is een medicijn waarmee je actief aan de slag gaat met jouw blokkades om zo verder te groeien. Het is een persoonlijke en spirituele reis; een ontmoeting met jezelf. Lees je goed in zodat je weet waar je aan begint.

Voor een goede voorbereiding adviseren wij om een paar uur voor de ceremonie niet te veel of te vet te eten. Iets in je maag is prima, maar zorg dat het iets is waar jij je lekker bij voelt. Ook raden we sterk aan een paar dagen ervoor geen drugs of alcohol te gebruiken en voldoende water te drinken.

Er zijn bronnen die beweren dat het eten van tyraminerijk voedsel risico kan geven op grote bloeddrukstijgingen. Er zijn echter ook bronnen die het tegendeel beweren. Voor de zekerheid kun je deze voedingsmiddelen de dagen voor de ceremonie vermijden. Voorbeelden van tyraminerijk voedsel zijn: oude kaas, smeerkaas, smeltkaas, diverse soorten als brie, camembert, emmentaler, gorgonzola, etc., Alcoholvrij bier (i.v.m. biergist), gist in vitaminesupplementen, Marmite, Tartex, Sojasaus, Sojapasta, Tempeh

Contra-indicaties
De thee bevat MAO-remmers. Er zijn ongunstige interacties bekend wanneer dit gecombineerd worden met bepaalde medicijnen:

 • Alle sympathicomimetica (o.a. amfetamine, cocaïne, methylfenidaat, efedrine, metaraminol, bepaalde astmamiddelen).
 • Bepaalde medicatie tegen hoest, verkoudheid en hooikoorts die zonder recept te verkrijgen zijn zoals: Otrivin en dextromethorfan bevattende middelen (Dampo, VapoTab “Vicks”, Darolan e.a.).
 • Middelen tegen overgewicht zoals Ponderal (Parnate, Nardil, Aurorix).
 • Antidepressiva en andere middelen die bij psychiatrische stoornissen gegeven worden zoals: Prozac, Zoloft, Trazolan, Seroxat, Effexor, maar ook Sint Janskruid, lithium, alprazolam (Xanax), buspirone (Buspar), L-tryptofaan (kan ook in reformmiddelen zitten), L-DOPA en Tegretol.
 • Bepaalde anti-astma-medicatie zoals: Berotec, Bricanyl, Ventolin, Salbutamol, Terbutaline, Pulmadil, Serevent.
 • Middelen tegen hoge bloeddruk: (ß-blokkers, methyldopa, thiazide diuretica, calcium antagonisten en ace-remmers).
 • Pethidine en gerelateerde narcotische analgetica (aspirine of paracetamol als pijnstiller is veilig).
 • Antibiotica
 • Prozac mag je niet meer gebruikt hebben tenminste 2 weken voorafgaande aan het ritueel.

Voorzichtigheid is ook geboden bij: Antihistaminica (in anti-allergie middeltjes), disulfiram, propanolol, hydralazine, carbamazepine.

LET OP: Deze lijst is niet compleet; bij gebruik van medicijnen raden wij altijd aan om bij de apotheek of je arts te controleren of deze te combineren zijn met MAO-remmers.

Lichamelijke Ziekten
Ziekten die een risico zouden kunnen vormen:

 • Ernstige nierziekten
 • Onstabiele diabetes mellitus
 • Feitelijk of verwacht feochromocytoom
 • Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
 • Bekende leveraandoeningen
 • Afwijkende bloedcellen (bloeddyscrasie).
 • Epilepsie en ernstige neurologische aandoeningen
 • Vaatziekten (angina pectoris, hersenbloedingen of beroertes)

Bij bepaalde ernstige instabiele geestelijke aandoeningen als schizofrenie, psychose en borderline symptomen wordt het drinken van Santo Daime afgeraden.